Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Blanice - modlitba mužů
Foto: Robert Huneš - 18. leden 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube