Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ze záhuby jsi vyvedl můj život, Hospodine!

Blanice - modlitba mužů
Foto: Robert Huneš - 18. leden 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube