Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Česká mše vánoční
Foto: Robert Huneš - 29. prosinec 2021

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube