Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Štědrý den a Hod Boží 2021
Foto: Robert Huneš - 24. - 25. prosinec 2021

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube