Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Nuncius na Lomci
Foto: Robert Huneš - 13. září 2020

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube