Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

P. Josef - 40
Foto: Robert Huneš - 11. září 2020

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube