Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Farní den a Slavnost Jana Křtitele
Foto: Robert Huneš - 28. červen 2020

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube