Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

1. svaté přijímání 2020
Foto: Anna Koubová, Robert Huneš, Petr Totín - 14. červen 2020

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube