Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Silvestr 2018 na faře
Foto: Robert Huneš - 31. prosinec 2018

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube