Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hospodin je milosrdný a milostivý.

29.6.2014 - Slavnost Petra a Pavla

Dva rozdílní mužové, různé povahy, různého povolání – ale cesty stejným směrem.
Svatý Pavel vděčil mnoha lidem za to, kým se nakonec stal. V jeho životě můžeme vystopovat mnoho lidí, kteří ho duchovně vedli a kteří byli jeho duchovními průvodci. Kdo především duchovně formoval svatého Pavla?
- Především to byl Gamaliel. Tomuto učiteli Pavel vděčil za mnohé. Pavel byl jeho žákem a u tohoto učitele Pavel objevil především jednu věc – tajemství a krásu Božího slova. V Pavlových listech najdeme asi 200 odkazů na Starý zákon.
Kdo byl naším Gamalielem? Komu vděčím za to, že mě naučil lásce k Božímu slovu? Kdo mě seznámil s Biblí a vedl mě k její četbě? A také – komu jsem já Gamalielem? Koho vedu k lásce k Bibli? Komu zvěstuji Boží slovo? Jestliže v mém životě byl nějaký ten Gamaliel, je třeba, abych já byl také někomu dalšímu Gamalielem.

- Dalším Pavlovým učitelem byl Ananiáš. To byl ten muž, který vyhledal Šavla po jeho obrácení na Boží příkaz. Zpočátku Ananiáš moc nechtěl a trochu se vzpíral. O Šavlovi toho už dost slyšel a měl z něho strach. Nakonec Šavla přece jenom vyhledal a věnoval se mu. To nejdůležitější, co pro něho ovšem udělal, bylo to, že ho Ananiáš pokřtil. Pavel vděčil tomuto muži za křest a zprostředkování spásy. Kdo byl mým Ananiášem? Komu vděčím za svůj křest? Jak se jmenoval kněz, který mě pokřtil a zprostředkoval mi spásu? Znám jeho jméno a modlím se za něho?

- Dalším Pavlovým pomocníkem na jeho duchovní cestě byl Barnabáš. Barnabáš byl člověk, který podle Bible byl ve všem první. Jako první prodal svůj majetek a peníze dal apoštolům. Kdo je první, tak riskuje. Barnabáš umí riskovat. Jako první uvěřil Pavlovi, že se obrátil. My víme, že když se Šavel obrátil, učedníci mu nevěřili. Báli se, že je to past, nebo že to není upřímné. A to trvalo poměrně dlouhou dobu, než Pavlovi uvěřili. Barnabáš mu uvěřil jako první. Velice tím riskoval. Riskoval, že dostane od druhých stejnou nálepku jako Šavel. My všichni potřebujeme někoho, kdo nám věří. Barnabáš uvěřil Šavlovi a v nouzi se ho ujal.
Kdo byl v našem životě Barnabášem? Kdo se nás ujal v nouzi? Kdo nám pomohl? Komu vděčíme za pomoc? Barnabáš uvěřil, že Pavel je učitelem národů. Přátelství Barnabáše a Pavla patří k těm nejkrásnějším v Bibli.

A nakonec je tu ten nejdůležitější trenér či pomocník, a tím je Duch svatý. Ten, který věrně provází Pavla, je dokonce v samotném Pavlovi, dává mu sílu, charizmata a prostě vše potřebné do služby.
Jestliže Pavel měl své průvodce, své učitele a pomocníky, máme je i my.
Nikdo se neformuje sám, nikdo nemůže formovat sám sebe. O dnešní slavnosti si můžeme také připomenout své průvodce a moc za ně poděkovat.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube