Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Foto 1. sobota na Lomci - učitelskáFacebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube