Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube