Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Foto - Slavnost Jana Křtitele a farní denFacebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube