Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Foto - Slavnost Jana Křtitele a farní denFacebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube