Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

26.12.2013 - sv.Štěpán

1. čtení: Sk 6, 8-10; 7, 54-60

EVANGELIUM: Mt 10, 17-22


Sv. Augustin říká, že skutečný křesťan není ten, který se rozhodl konat dobro, ale který je i dost silný snášet zlo. A vidíme, že Štěpán dokázal i toto.
Sloužil a zároveň hlásal Krista. Vidíme to i v dnešním čtení ze Skutků apoštolů, jak přesvědčivě mluví o Kristu. Vysloužil si odsouzení a nakonec i ukamenování. Věděl, že kdo chce jít za Kristem, ať počítá s tím, že bude muset pro jeho jméno snášet i zlo.
To je první věc, ve které mnozí zklamali.

Dále sv. Štěpán to nepovažoval za ztrátu, za zneužití toho, co dělá.
Člověk, který se naučí v životě konat dobro a přitom za to nečeká od lidí žádnou odměnu, který je ochotný snést z lásky ke Kristu i chvíle, kdy je zneužita jeho dobrá vůle, ten se upevňuje v křesťanství.
To je druhá věc, ve které selháváme.

Na sv. Štěpánu však můžeme vidět ještě něco jiného. Nejenže koná dobro a snáší zlo, ale dokáže ho i odpouštět. Tak, jako Ježíš, i on říká „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí…“. Pane, nepřičítej jim tento hřích“.
A to je třetí věc, ve které máme dluhy.

Kéž nás příklad sv. Štěpána povzbudí, abychom se nebáli nechat se proměnit Kristovou láskou, abychom byli schopní odpouštět každému ve jménu Ježíšovy lásky.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube