Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

25.12.2013 - Hod Boží vánoční

1. ČTENÍ: Iz 52, 7-10

2. ČTENÍ: Žid 1, 1-6

EVANGELIUM: Jan 1, 1-18

 


Vánoce pro nás většinou znamenají takové vytrhnutí ze všedních dnů. Dokonce máme čas jeden na druhého.
Tato náboženská nálada má však většinou jen malou hodnotu a trvanlivost, podobně jako vánoční stromek. Jen uvažte, vánoční stromek přece nepatří do trvalého zařízení našich domovů. V našich bytech je pro něj místo jen jednou za rok, jen na několik dnů, na pár okamžiků. A tak je tomu i s náboženskou vánoční náladou.
Jen uvažme: jsou Vánoce jen pro to, aby zpříjemnily lidem tuto jedinou chvíli, tento jediný den? Copak jen pro jeden den pokoje a štěstí přišel na svět očekávaný, předpovídaný, slíbený Spasitel? Jen to bylo cílem jeho narození, aby se lidé na jeden jediný den v roce přestali nenávidět? Určitě ne.
Proč tedy přišel? Program jeho vstupu do dějin světa je velkolepý. Je zachycen ve slovech betlémské písně, která zní: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Co je to pokoj? Na slovo „pokoj“ se díváme jako na ukončení válek mezi národy. A přitom si ještě pomyslíme: to je sice velké dobro, ale pro mne je tak vzdálené, že z toho nemám vůbec nic. Ale my z toho chceme něco mít.
Ježíšův pokoj ale znamená také dobré zdraví, štěstí, blahobyt, bohatství, pokoj v domě, pohodu v rodině. Zkrátka všechno dobré a příjemné na světě. Ježíš přináší každému to, co ho může obšťastnit. A to už nás zajímá. To už se nás dotýká. Přece kdo z nás by netoužil po takovém „šalomu“.
Ale Pán Ježíš klade podmínku. Není těžká. Ohlašuje pokoj „lidem dobré vůle“. Všimněme si, že neříká: pokoj lidem dokonalým. Ježíš svůj pokoj neslibuje těm, kdo žijí bezúhonným životem. Takových lidí je málo, to bychom se pokoje nikdy nedočkali.
Bůh po nás žádá alespoň o dobrou vůli… Mít dobrou vůli – to je v naší moci.
Ze svého srdce musíme vyhnat všechny zlé plány. Musíme z něj odstranit závist, nepřátelství, zhoubné myšlenky. Jak je to pro nás těžké. Kolik je mezi námi zloby, nenávisti, zákeřnosti. Kolik je nelásky mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi mladším a starším pokolením. Příklady není třeba hledat daleko. Jen proto, že nám tak často chybí dobrá vůle.
Ano, dobrá vůle je klíčem ke štěstí a radosti, k blahobytu.
Bez dobré vůle nemůžeme dosáhnout daru pokoje. Bez splnění této podmínky musí člověk zakusit jen nepokoj a neštěstí. Bez dobré vůle nebudeme šťastní ani radostní.

Bez dobré vůle těžko budeme vzdávat chválu Bohu na výsostech.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube