Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

1.12.2013 - 1. neděle adventní

1. ČTENÍ Iz 2, 1-5
Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.

2.ČTENÍ Řím 13, 11-14 

Naše spása je blízko.

EVANGELIUM Mt 24, 37- 44

Bděte, abyste byli připraveni.


Advent je doba ztišení a přípravy na něco hezkého.
Všimli jste si, že v dnešních textech není žádná zmínka o Vánocích? Je to proto, že advent je celoživotní čekání na příchod Páně a setkání s ním. Ten předvánoční nám dává možnost v intenzivnější formě si to připomenout a hlavně prožít.
Jak lidé očekávají příchod Páně?
Přesně tak, jak se to nemá a jak o tom píše sv.Pavel: v hodováních a pitkách,
v necudnostech a prostopášnostech, ve sváru a závisti, v péči o tělo tak, že to vyvolává žádostivost a nenasytnost. A jak připomíná Ježíš - žijí jako v době Noemově - užívají si a nedbají na konec.
Sv.Pavel říká velikou pravdu, když píše. že je třeba se probrat ze spánku. Dostali jsme se do určitého koloběhu povinností a starostí a zvyklostí, které nás uspaly a uvedly do nezájmu o něco nového.
Advent je příležitostí, abychom přehodnotili pohled na svůj život, na vztah s Kristem na vztah vůči našim bližním. Je příležitostí, abychom přehodnotili žebříček hodnot svých „problémů“.
Musím znát důvod našeho snažení. A tím je naše setkání s Pánem. Kdy bude – říká, že přijde nečekaně jako zloděj. Na to "nečekaně" jsme si odvykli. Máme vyspělé lékařství, takže ta nečekanost se opravdu proměnila v ne – čekanost. Nečekáme na příchod Páně, ani se na něj netěšíme a hlavně ho oddalujeme jako něco nepříjemného. V tomto jsme jako křesťané hodně zpohanštěli.

Je třeba abychom v sobě opět nalezli radost ze života s Kristem, abychom jej nevnímali jako zloděje, který nás chce okrást o krásy života, ale obdarovat hodnotami, které přesahují obyčejné živoření.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube