Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

17.11.2013 - 33.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Mal 3,19-20a
Vzejde vám slunce spravedlnosti.

2. ČTENÍ 2 Sol 3,7-12 

Kdo nechce pracovat, ať nejí.  

EVANGELIUM Lk 21,5-19 

Vytrvalostí zachráníte svou duši.  


Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.“ Tato slova nejsou plánem do daleké budoucnosti. Popisují dnešní svět.
Po přečtení o posledním čase je reakcí – mám strach, protože jak obstojím?
- upnuli jsme se na to co máme, co jsme nahromáždili, vybudovali
- nemáme víru ve věčný život v radosti s Pánem a blízkými
- jsme si vědomi mnoha chyb, které jsme nenapravili.
Pokud máme strach, není něco v pořádku. A protože mám strach, tak děláme jednu velkou chybu – začneme si to nepřipouštět!
Tak se mnozí vůbec nestarají, co přesně Druhý příchod znamená a proto se nepřipravují. Mnozí jsou přesvědčeni, že nastane až za dlouhý čas.
Nemám na to, abych byl mučen souzen, odsuzován. A tak se mohu přidat k většině těch, kteří se začnou zabezpečovat a ze strachu se přizpůsobovat apod, nebo mohu jít jinou cestou – uvěřit Ježíšovým slovům - nebojte se, jsem s budu s Vámi!
Mám-li strach, hledám útočiště. Když si připustíme znamení času – nenajdeme lepší útočiště, než hledat usilovněji Pána a být s ním v intenzivní komunikaci a spojení. Jedině toto nám dá klid.
Apokalypsis znamená odhalení něčeho skrytého, čili něco ve smyslu prorockého. Není to tedy jen o hrůzách a katastrofách. Proroctví vychovává věřícího člověka ke schopnosti interpretovat znamení časů, číst Boží plán v tom, co právě prožívá.
Cílem a smyslem prorockých – apokalyptických textů – není nahánět nám strach, vždyť je to stále slovo milujícího Otce, ale povzbudit nás k přípravě.
Mají být pramenem útěchy a naděje k věrnosti Bohu, který se s láskou stará o své a který má pevně v rukou pohnuté osudy tohoto světa.

„Vytrvalostí zachráníte svou duši.“ A právě zde se může někdo zeptat: Co je to nejhlavnější? Co je nejhlavnější pro náš život? V čem máme vytrvat? Jestliže se dnes takto ptám, pak je to správná otázka. Na to nám Pán Ježíš odpovídá: Milovat Pána, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou myslí a svého bližního jak o sám sebe. A dodal: Žádné jiné přikázání není větší než tato.
Zde máme odpověď na otázku, co je to nejhlavnější, v čem máme vytrvat do konce, abychom byli spaseni, abychom obstáli, až se začne naplňovat to, co nám Pán říká o posledních časech.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube