Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

18. 8. - 20. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Jer 38,4-6.8-10 

2. ČTENÍ Žd 12,1-4

EVANGELIUM Lk 12,49-53 


Na čí straně jsem?

Chci-li pohodový a klidný život, tak se přizpůsobím okolí – rodině, společnosti

Kolikrát to děláme opačně proti duchu evangelia. V rodině jsme nerozděleni na úkor věcí Božích. Naopak jsme rozděleni také na úkor věcí Božích – viz sympatie či nesympatie mezi sebou navzájem.

Ježíš řekl: “Oheň jsem přišel uvrhnout na zem; a co chci? Jen aby už vzplanul”! Ježíšův oheň je obrazem Boží lásky, kterou přinesl Ježíš na zem, aby zasáhla všechny lidi. Vzplanul na kříži a odtud se šíří po celém světě. Avšak ne všichni se nechají ohněm Boží lásky zasáhnout. A proto se lidé rozdělili na dvě části: ty, kteří dovolí, aby je Boží láska “pročistila” a ty, kteří budou tento oheň chtít “uhasit”. Ježíš připomíná, že rozdělení nastane i mezi pokrevními příbuznými. Jednoduše bude to boj mezi láskou a nenávistí, mezi mocí Boží a mocí světa.

Když v roce 64 vyhořela velká část Říma, císař Nero svalil vinu na křesťany. Myslitel Chesterton komentuje tuto událost takto: „Ti, kteří obvinili křesťany, že podpálili Řím, byli lháři, ale vystihli podstatu křesťanství”. Neboť první křesťané byli opravdu těmi, kteří zapalovali svět ohněm lásky, milosrdenství a bojem proti zlu. V jeho plamenech shořelo otroctví, zabíjení malých dětí, lhostejnost k slabým a nemocným a mnoho jiných nemorálností. Nemůžeme se divit, že se pohanský svět ohni Kristovy lásky bránil a postavil proti němu oheň pronásledování. Jiní pohané zase byli nadšení a stávali se křesťany.

A jak je tomu s námi? Ježíš připomíná, že se rozdělí i rodiny. Rodiče místo toho, aby zásadně odsoudili hříchy svých dětí, tak už odmala jim postupně ustupují, jen aby byl pokoj, aby se dítě neurazilo, aby nedělalo ještě horší věci. V dospělosti souhlasí i s tím, když jejich děti někomu rozbijí manželství. Podobně je tomu i v otázkách čistě náboženských. Uzavře se “mírová smlouva” s příbuznými i kvůli tzv. náboženskému pokoji. Realizuje se to tak, že aby byl pokoj v rodině, tak se zbožný přizpůsobí nevěřícímu. Přestane navštěvovat bohoslužby a žít svátostným životem.

Sv. Ignác z Loyoly jednou svým řeholním bratřím řekl: :Až tehdy se o vás začnu skutečně bát, když nás lidé přestanou napadat a znepokojovat. Byl by to znak, že jsme zpohodlněli a nesloužíme Bohu, jak se patří”. Jestliže nevadíme nevěřícím, pak vězme, že z Kristova ohně v nás zůstal jen popel. Ježíš předvídal, že se svět kvůli němu rozdělí. Ale od nás pokřtěných a obiřmovaných členů Církve očekává, že budeme na jeho straně.

Nejčastější rozdělení je v našem nitru –zápasíme sami ze sebou. Je v nás dobro i zlo. A stejně jako prorok Jeremiáš i my si musíme v tomto boji vybrat spojence.

Ježíš nám pomáhá skrze svátost smíření, skrze eucharistii. Tam musíme začít a naše vnitřní volba se projeví i navenek – bude nám záležet na věcech Božích více než na našem klidu a pohodlí.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube