Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

Mše sv. na zahájení školního roku a farní den
Foto: Robert Huneš, Irena Odleváková - 1. září 2019

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube