Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Farní noviny 2015/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
Křížová cesta a hory Kalvárie,
Eucharistie a my,
Kaple sv. Vojtěcha,
Devítidenní pobožnost k Duchu svatému,
Víkendovka v Sušici,
Obyčejné záložky?,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2015/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
Postní doba není především cvičením v sebezapírání,
Skočice - kostel Navštívení Panny Marie,
Nová tiskovina o skočickém kostelíčku,
Obrázek sv. Vojtěcha u Chelčic,
O Tříkrálové sbírce,
Vánoční divadlo,
Evropské setkání Taizé v Praze,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Můj postní deníček
 
 

 


Farní noviny 2014/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Jak jsem uviděla Ježíška,
Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce,
Dárek k Vánocům,
Víte, jaké mariánské svátky slavíme během církevního roku?,
POUTNÍ ZÁJEZD - SAN GIOVANNI ROTONDO,
Pozvánka k Tříkrálové sbírce 2015,
Lomecké poutě,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Andílci
 
 

 


Farní noviny 2014/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Připomínka jak lze získat odpustky pro duše v očistci,
Vodňanský rodák P. František Kuttan,
Drobné sakrální památky na Vodňansku,
Tříkrálový andělský výlet,
Farář z Arsu v Českých Budějovicích,
Dětská diecézní pouť,
Tři králové ve vodňanském kostele,
Evropské setkání mladých Taizé v Praze,
Stačí jenom Bůh,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 

 


Farní noviny 2014/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
Nový administrátor,
Kaple sv. Máří Magdaleny Na Lázni,
Celostátní setkání animátorů,
CESTA KOLEM SVĚTA 2014,
Jak jsme se učili milosrdenství aneb jak si užít s Diecézním centrem rodin,
TV NOE ve Vodňanech,
Stačí jenom Bůh,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 

 


Farní noviny 2014/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
K 750. výročí ustanovení svátku Božího těla pro celou církev,
Panna Maria Montserratská : výjimečný votivní obraz ve Vodňanech,
Kříž za Křtěticemi,
Kostelní a muzejní noc,
Katholikentag,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
 

 


Farní noviny 2014/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
O velikonoční svaté zpovědi,
Nejsvětější svátost jako sjednocení,
Dřevěná boží muka u Strpí,
Dva vlci v nás,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Příloha:
Novéna k Božímu milosrdenství
 

 


Farní noviny 2014/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
POSTNÍ DOBA - Pohled do minulosti,
25. březen - Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti,
Smrt pravdy,
Vánoce ve farnosti,
Tříkrálová sbírka 2014,
Akolytát,
Co dělá člověka bohatým a šťastným,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě 2014
 
Příloha:
Postní cesta
 

 


Farní noviny 2013/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Tajemný Ježíšek,
Vánoce v klášteře na Lomečku,
Doprovázet životem,
Adoptuj si politika,
Tříkrálové koledování,
Jeden dárek navíc pro děti v Africe,
Přednášky ČKA,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Příloha:
Přečtěmě Katechismus za rok
 

 


Farní noviny 2013/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Svědectví z pekla,
Svatý otec vyzývá k podpoře rodiny v zájmu obecného blaha,
Příběhy na téma "ČAS" k adventnímu kalendáři a Adventu vůbec,
Výlet s tříkrálovými koledníky,
Dětská diecézní pouť,
SV.  ALŽBĚTA UHERSKÁ,
JAN OD KŘÍŽE,
Biblický test,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 
Příloha:
Adventní kalendář
 

 


Farní noviny 2013/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Růženec,
Panna, které rozvazuje uzly,
Svatý Jan Zlatoústý,
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích,
Mariánská pouť ve Skočicích,
WORLD YOUTH DAYS - RIO DE JANEIRO 2013,
Letní dětský tábor Žirovnice 17. - 23. 8. 2013,
Kropenka,
Biblický test,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 

Farní noviny 2013/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje,
5. července - Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronu Evropy,
Vzhůru do Ellwangen!,
Biblický test,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 

Farní noviny 2013/2

Obsah:
Úvodní slovo,
Svatý týden - cesta s Kristem,
Vzpomínka na P. Františka Hobizala,
Z knihy Svatá země s Františkem Hobizalem,
Čtrnáct svatých pomocníků,
Žirovnice 2013,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 

Farní noviny 2013/1

Obsah:
Úvodní slovo,
Česká mše lidová - tj. na melodie písní národních,
Třetí Izajáš jako Magna charta postní doby,
Části mše svaté a jejich význam část III. - Eucharistická modlitba,
Živý betlém, Setkání u koled, Vánoční divadélko,
Tříkrálová sbírka 2013,
Hospodaření farností v roce 2012,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě

Přílohy:
Česká mše lidová
Postní cesta
 

Farní noviny 2012/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Části mše svaté a jejich význam část II. - Bohoslužba slova,
Veršovánek,
I Benjamínci do Betléma doputují... (aneb život lidí v Chelčickém domově sv. Linharta),
Jak Bůh spojuje,
Přečteme Bibli za rok,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 
Příloha:
Vánoční pohledy
 

Farní noviny 2012/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Češi mají čtrnáct nových blahoslavených,
Části mše svaté a jejich význam část I. - Bohoslužba oběti,
Nová praxe obětních darů od ledna 2013 v našich kostelích,
Z dějin kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech - III. část,
SUVERÉNNÍ VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO Z RHODU A Z MALTY - III. část,
Adventní zamýšlení,
Dětská diecézní pouť v Milevsku,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 
Přílohy:
Přehled odpustků,
Adventní kalendář pro radost,
Přečtěme za rok Bibli - 12. měsíc
 

Farní noviny 2012/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Z dějin kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech - II. část,
SUVERÉNNÍ VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD 
SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO Z RHODU A Z MALTY - II. část,
Život ve skočické farnosti,
Slovo k vyúčtování,
Dotazník o víře,
Katecheze dětí ve Vodňanech - školní rok 2012/2013,
Celostátní setkání mládeže – Žďár nad Sázavou 2012,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 
Příloha:
Přečtěme za rok Bibli - 11. měsíc
 

Farní noviny 2012/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
Z dějin kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech,
Pouť ke svatému Vojtěchu,
SUVERÉNNÍ VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO Z RHODU A Z MALTY,
Pouť za otcem Patrikem,
Svátost biřmování v naší farnosti,
BÍLSKO,
Chrámový pěvecký sbor
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 
Příloha:
Přečtěme za rok Bibli - 6., 7., 8. a 9. měsíc
 

Farní noviny 2012/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
Zamyšlení k velikonoční době,
Velikonočnění,
Postní duchovní obnova na Ktiši,
7. duben 2012,
Přečteme Bibli za rok,
Celostátní fórum mládeže Žďár nad Sázavou,
Svatý Vojtěch - 23. duben,
BÍLSKO,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Příloha:
Přečtěme za rok Bibli - 4. a 5. měsíc
 

Farní noviny 2012/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
Popeleční středa - půst,
Půst má svůj plný smysl jen tehdy...,
Postní zamyšlení,
Celostátní fórum mládeže Žďár nad Sázavou,
Fatimské dny v naší farnosti,
Adventní duchovní obnova na Ktiši,
BÍLSKO,
Tříkrálová sbírka 2012 – poděkování,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Přílohy:
Postní cesta,
Přečtěme za rok Bibli - 2. a 3. měsíc
 

Farní noviny 2011/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
Přečtěme Bibli za rok,
Proč slavíme Vánoce 25. prosince,
Vánoční přípravy,
90 let Msgre Karla Fořta,
1. 1. 2012,
Kdybych byl Ježíšek,
Info o náboženství,
O modlitbu lze žádat smskou či e-mailem,
Hudební sborek,
Divadelní scénka o svaté Anežce,
Tříkrálová sbírka ve farnostech Vodňany, Skočice a Bílsko,
Každý začátek je těžký - i s koledama,
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Přílohy:
Betlém
Přečtěme za rok Bibli - 1. měsíc
 

Farní noviny 2011/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
DUŠIČKY,
Z katechismu – tentokrát o hříchu,
Světové dny mládeže v Madridu 16. - 21. srpna 2011,
ADVENT Zamyšlení „ při svíčkách“…,
Relikviář,
Stvořil Bůh zlo?,
ODVAL TEN KÁMEN,
SV.  ALŽBĚTA  UHERSKÁ (1207 – 1231),
Růžencová pouť,
Pouť do Kájova,
Dětské diecézní poutě,
Živý Betlém 2011,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 

Farní noviny 2011/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
FARNOST, FARÁŘ, FARA, FARNÍCI, FARNÍ,
Dětem školního věku a jejich rodičům,
Deset let chrámového sboru ve Vodňanech,
SPOLČO - život mladých ve farnosti,
Svatojakubská pouť v Bílsku 30. 7. 2011,
Skočická pouť,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 

Farní noviny 1997/1

Obsah:
Farníci farnosti,
GLORIA IN EXCELSIS DEO,
Náboženská literatura v našem kostele,
Ohlédnutí za činností ČKA ve Vodňanech,
Kalendárium 1996,
Vánoční zamyšlení
 

Farní noviny 1996/4

Obsah:
Požehnaný advent '96 všem!,
Kalendárium,
Zamyšlení na konci církevního roku
 

Farní noviny 1996/3

Obsah:
Slovo na úvod,
Co se nikdy nevrací,
Finance, peníze, daně a asignace,
Úvaha časová na téma "SPOLEČENSTVÍ",
My katolíci
 

Farní noviny 1996/2

Obsah:
Velikonoce 1996,
Vodňany a Maková Hora,
Kalendárium,
Farní výlet,
Kategorie katolíků
 

Farní noviny 1996/1

Obsah:
Úvodní slovo,
Poděkování,
Otec Jiří odešel,
Žijí vedle nás,
Kdy už bude ve vodňanském kostele dobře slyšet?
 

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube