Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Farní noviny 2020/2

Obsah:
Úvodní slovo
Život našeho farního trsu pro první pololetí školního roku
Tábor na Ktiši 2020
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2020/1

Obsah:
Úvodní slovo
Štědrý den ve Vodňanech
Fotograficky z dění ve farnosti
Zpráva o Tříkrálové sbírce 2020
Víkendovka v Sušici
Knižní sloupek
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
Postní doba 2020
 

 


Farní noviny 2019/6

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Ohlédnutí za českou národní poutí
Z kázání biskupa Zdenka Wasserbauera
Máme sbor! A je to FUSKA!
Tříkrálová sbírka 2020
Rozhlednu na Kleti zdobí Zvon svobody
Zimní víkendovka
Lomec v roce 2020
Fotograficky z dění ve farnosti
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2019/5

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci
Být vždy připraveni – Konec světa
Cena Celestýna Opitze
Knihu „Pán se stará“ uvedli na Lomci
Fotograficky z dění ve farnosti
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2019/4

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Z Centra sociální pomoci
Cena Ď
Motorkáři na Lomci
Fotograficky z dění ve farnosti
Podívat se až na kraj světa a poznat, jak se kde žije
Knižní sloupek
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2019/3

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Míra odpuštění
K 300. výročí příchodu P. Antonína Vokouna do Vodňan
Velikonoční svátky v našem kostele
Mše svatá na farní zahradě
Králové jeli na výlet
Uzdravující síla svátostí – květnová pouť na Lomci 2019
Mše svatá za rybáře na břehu Malé Podvinice
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2019/2

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Program Svatého týdne
Rodinné zážitky z poutě do Číhoště a na Křemešník
P. Josef Toufar
Králové jedou (nejen) na zámek
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2019/1

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Fotograficky z dění ve farnosti
Poděkování
My tři králové jdeme k vám...
Tříkrálová sbírka 2019
Knižní sloupek
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2018/6

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Čekání u nebeské brány
Vánoční poselství
Modlitba ve stáří - sv. František Saleský
Tříkrálová sbírka 2019
Fotograficky z dění ve farnosti
Haničky placičky
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
Lomec v roce 2019
 

 


Farní noviny 2018/5

Obsah:
Úvodní slovo
Informace a podněty k dalšímu období…
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci
Vodňanský betlém
Poděkování při nedělní mši
Fotograficky z dění ve farnosti
Knižní sloupek
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2018/4

Obsah:
Úvodní slovo
Věci z farní porady
Arménie, země neznámá
DŘEVAŘSKÝ VÍKEND
Fotograficky z farností
FARNÍ TÁBOR
Kázání otce Josefa na YouTube
Knižní sloupek
Bohoslužby
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2018/3

Obsah:
Úvodní slovo
Bez Ducha svatého ...
Adopce na dálku
Ohlédnutí  za historií pěveckého sboru …
Cyklovýlet
Mše za rybáře
Knižní sloupek
Bohoslužby, události, akce
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2018/2

Obsah:
Úvodní slovo
Malá noční teologie VI. a VII.
TV NOE na Vodňansku
MYSTAGOGIE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
Víkendovka
Letní tábor
Rodinný život
Bohoslužby, události, akce
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2018/1

Obsah:
Úvodní slovo
Svědectví ze Slavnosti Dvou Srdcí Lásky v Římě 2017
Malá noční teologie V.
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Ohlédnutí za Štědrým dnem
NOC KOSTELŮ
Knižní sloupek
Bohoslužby, události, akce
Úmysly pro modlitbu
Lomec v roce 2018
 

 


Farní noviny 2017/6

Obsah:
Úvodní slovo
Malá noční teologie IV.
Tříkrálové koledování
Hospic neziskovkou roku
Beseda s farářem J. Prokešem v galerii ve Vodňanech
Dětská mše svatá s Mikulášem
Vinnetou se chce bratřit…
ABC civilizace lásky
Bohoslužby, události, akce
Úmysly pro modlitbu
 
Příloha: Vánoční pohlednice
 

 


Farní noviny 2017/5

Obsah:
Úvodní slovo
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci 
Malá noční teologie III.
Celodiecézní pouť v Táboře
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
Misijní neděle
Bohoslužby, události, akce
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2017/4

Obsah:
Úvodní slovo 
Malá noční teologie II.
Občanská poradna Vodňany poskytuje odborné
sociální poradenství obyvatelům z Vodňanska
Tříkrálový výlet
Farní den
Představení Lucerna na Lomci
mělo i přes nepřízeň počasí velký úspěch
Tábor na Ktiši
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
Úmysly pro modlitbu
 

 


Farní noviny 2017/3

Obsah:
Úvodní slovo 
Překvapení a smutek v naší farnosti
Kdo je Duch svatý? Symboly Ducha
Malá noční teologie I.
Pouť na Svatou Horu
Dětská vikariátní pouť v Blatné 20. května 2017
Žehnání motorek
Noc kostelů
Liturgický kalendář
Akce
 

 


Farní noviny 2017/2

Obsah:
Úvodní slovo 
100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
Vzpomínka na Miloslava kardinála Vlka
Boží muka Nejsvětější Trojice u Nestánic
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2017/1

Obsah:
Úvodní slovo 
Duchovní boj - www.duchovniboj.cz
Tři novověké tragédie a obnovy souboru zvonů
děkanského kostela ve Vodňanech
Tříkrálové koledování – poděkování
Vánoce ve farnosti
Velikonoční koncert
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2016/6

Obsah:
Úvodní slovo 
Vánoce - který dar nejvíc potěší?
Pozvání k Tříkrálové sbírce
Dětská mše svatá s Mikulášem
Benefiční koncert ve Skočicích
Kamarád Proglas
Liturgický kalendář
Akce
Lomecké poutě 2017
 
Volná příloha: Vitrážová okna z kostela Narození Panny Marie
 
 

 


Farní noviny 2016/5

Obsah:
Úvodní slovo 
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci
Advent - základní informace
Požehnání adventního věnce
Kaplička sv. Máří Magdaleny ve Vodňanských Svobodných Horách
Celodiecézní pouť v Nových Hradech 1. října 2016
Odhalena pamětní deska statečnému knězi
Misijní neděle
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
 
Volná příloha: Adventní domalovánky
 
 

 


Farní noviny 2016/4

Obsah:
Úvodní slovo 
Svatořečení Matky Terezy
Dětská vikariátní pouť
Boží tělo ve vodňanské farnosti
Slavnost Těla a Krve Páně
První svaté přijímání
Tříkrálový výlet - poděkování
Poutní zájezd na Svatou Horu
Farní den
Váša Příhoda
Světové dny mládeže v Krakově
Křesťanský tábor farnosti Vodňany
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Farní noviny 2016/3

Obsah:
Úvodní slovo 
Většina lidí pochybuje o lásce
Děti z našich farností se připravují poprvé ke svátostem
Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně, a přitom se modlí velmi dobře
Modlitby za nejmenší
Modlitba za národ
Oprava a svěcení kapličky sv. Vojtěcha
Přednáška ČKA - Uprchlická krize a islamizace Evropy
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK?
Kostelní a muzejní noc 2016
Žehnání motorek
Svatý Kryštof
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Farní noviny 2016/2

Obsah:
Úvodní slovo 
Modlitby za nejmenší
Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016
Kaplička sv. Jana Nep. v Nestánicích
Ztratili jsme se
Jak jsme se rozloučili s maminkou
Víkend v Klokotech
Liturgický kalendář
Akce
 
Příloha:
Novéna k Božímu milosrdenství
 
 

 


Farní noviny 2016/1

Obsah:
Úvodní slovo 
Postní doba pro děti
Máte výsledky jako nebožtík …
Kaplička U čtrnácti pomocníků ve Vodňanech
Tříkrálové koledování 2016
Ze života tříkrálového
6. ledna 2016 u šedých sester na Lomečku
Vánoce ve farnosti
Občanská poradna nově ve Vodňanech
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Farní noviny 2015/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Vánoce a my,
ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ,
Skutky milosrdenství,
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství,
Skutky milosrdenství v kostele,
Osobnost roku v sociálních službách je z Vodňan,
Poděkování a prosba,
Dětská mše svatá s Mikulášem,
Tříkrálová sbírka po patnácté,
POJĎTE S NÁMI KOLEDOVAT,
Pozvánka do Chelčic,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Pohledy vitráží
 
 

 


Farní noviny 2015/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci,
Adventní příloha Farních novin,
Sv. Václav nad Skočicemi,
Dětská diecézní pouť,
Misijní neděle,
Roráty,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Adventem do Betléma
 
 

 


Farní noviny 2015/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Modlitba za synodu o rodině,
Úvaha nad výchovou,
Kaplička Nejsvětější Trojice u Krašlovic,
Pouť ke sv. Janu Křtiteli,
Boží Tělo,
Setkání vodňanských farníků,
Letní křesťanský tábor,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2015/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
Modlitba o dokonalost sv. Maria Klementa Hofbauera,
Zde jsem, Pane, abych plnil Tvou vůli,
600 let smlouvy na výstavbu presbytáře mariánského chrámu ve Vodňanech,
Sv. Jiří u vrchu Džbán,
Žehnání motorek,
Dětská vikariátní pouť v Sedlici,
Výlet pro tříkrálové koledníky,
Biřmování,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 
 

 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube