Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

15.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes je taková tendence sjednocovat různá náboženství. Je to postaveno na tvrzení, že Bůh je Otcem všech lidí. To je samozřejmě pravda, ale nedá se totéž tvrdit o náboženstvích. Není možné tvrdit, že každé náboženství uctívá vlastně stejného Boha, akorát jej jinak nazývá.
Čím je pro nás náš Bůh, kterého slavíme a čím se odlišuje od ostatních náboženství?

Známkou živého Boha je, že se zjevuje, že s námi mluví. Bůh, který je jen uctíván a který nemluví, je mrtvý bůh, je to falešná modla.
- v židovství zůstal Bohem zákona a správné uctívání spočívá v přesném plnění předpisů
- v Islámu je to ale Bůh strachu. I když Korán používá některé spisy ze SZ, rozhodně to není ten samý Bůh Abrahámův, Izákův nebo náš.
- v buddhismu, hinduismu jsou v mnohém stejné pohledy na dobrý život, ale copak tam Bůh promlouvá se svým lidem?

Náš Bůh je milosrdný milující laskavý a věrný, ale také Bůh žárlivý. Je Otcem i soudcem, Pánem i přítelem.

O Bohu se dá mluvit jedině tehdy, když s ním budeme prožívat vztah.
Bůh k nám ke každému promlouvá v těch nejobyčejnějších věcech, událostech a okolnostech. My ale někdy toužíme po nějaké výjimečnosti

Jsou dva způsoby, které jsou nám všem nebližší a skrze které k nám Bůh promlouvá a setkává se s námi – Písmo svaté a Eucharistie.
- Vezměte si pouhou Bibli, Boží slovo psané v lidském slově, v tom co je nám srozumitelné a zároveň samozřejmé On je člověku blízký v jeho slově.
- A Kristus pro svátost všech svátostí - eucharistii, nepoužil kaviár či šampanské, ale chléb a víno, opět něco obyčejného, čím se sytí všichni a co je dostupné pro všechny.

A to jsou dvě věci, které se pro nás stali tak obyčejné a všední, že jsme je odsunuli stranou a toužíme po nějakých mimořádnostech nebo zpestření.

Vzpomínám si na jeden vtip: Na farním úřadě zazvoní telefon. Ženský hlas chce vědět, jestli slavný zpěvák XY, bude zpívat při mši svaté i příští neděli. Bohužel ne, odpovídá pan farář, ale Pán Bůh bude přesto přítomen.
Važme si tedy a poznávejme a prožívejme blízkost, společenství a přátelství s naším Bohem, který je nám tak blízko.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube