Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

25.5.2014 - 6. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 8,5-8.14-17
Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 

2. ČTENÍ 1Pt 3,15-18 

Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

EVANGELIUM Jan 14,15-21
Budu prosít Otce, a dá vám jiného Pomocníka.


Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná.

Zachovávám nebo se alespoň opravdu snažím zachovávat všechna jeho přikázání nebo některá ne?
A jak se stavím k přikázáním, která nenaplňuji a neřídím se podle nich? Nezvykli jsme si hlavu si s tím nelámat?

V katechismu se učíme, že to, co víme o Bohu, víme proto, že nám to On sám zjevil. Jenomže my si z toho vezmeme jen část.
Rádi slyšíme, že Bůh je láska, že je milosrdný a laskavý, shovívavý a věrný. To je pravda. Ale na základě toho si řeknu, že tento laskavý Bůh mne musí pochopit, když nebudu jeho přikázání plnit.
Je to vlastně křesťanství typu - mám s Bohem vřelý citový vztah, ve kterém si dělám, co chci a požaduji, aby Bůh byl se mnou spokojen.
Chybí tomu ale, že Bůh milující má také požadavky k našemu dobru. Zapomínáme, že Bůh nám v prvé řadě o sobě zjevil, že je Pán a že je také soudce.
Tak jsem z Boha milujícího udělali Boha dobráckého.

A na základě této falešné představy Boa nejenže neplním Ježíšova přikázání, ale ke své škodě si je upravuji podle svých potřeb.
Může pak být naše víra radostná, živoucí a oslovující? Určitě ne!

Protože jestliže se budu vymlouvat a jeho přikázání ignorovat nebo si je překrucovat – dar Ducha nedostaneme – protože Ježíš to řekl – svět ho přijmout nemůže, protože nechce.

Přijmout Ježíšovu pravdu, jeho přikázání je mnohdy těžké. Ale znamená to také uvědomit si, jak nutně a moc potřebujeme Jeho Ducha jako pomocníka.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube