Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

21.4.2014 - velikonoční pondělí

Problém dnešní doby bychom mohli definovat jako snahu různých skupin oklamat, nalákat  a získat – a to se týká hlavně mladých.

Mladí římští vojáci prožili historickou chvíli.  Měli možnost jako první svědkové oznámit světu, že Ježíš vstal z mrtvých. Mohli předběhnout Marii Magdalénu, apoštoly a oznámit velký Boží zázrak. Nabízela se jim možnost zapsat se navěky do dějin spásy. Ale oni se nechali podplatit a za peníze byli ochotní zklamat. Proto na ně dějiny zapomněli. Když je vzpomínají, tak jen v souvislostech s jejich směšným zklamáním. Jen jako příklad zmanipulovaných lidí.

I před naší mládeží stojí dvě cesty. Cesta pravdy a cesta lži.

Cesta pravdy je cestou, na kterou zve Ježíš. Je to styl života, ve kterém má člověk svědčit o něm. Je to pozvání do služeb největší osobnosti, která žila na této zemi. Tato služba ale není lehká.

Víte, že když má být někdo velvyslancem v cizí zemi, musí projít náročnou přípravou. Měl by umět perfektně řeč té krajiny. Měl by mít všeobecné vzdělání. Měl by mít morální kvality. Měl by umět společensky vystupovat, rozmlouvat a mlčet. Jen tak může reprezentovat zájmy své vlasti.

Podobně je to i u toho, kdo se chce stát svědkem Ježíše Krista. Musí se snažit rozumět Ježíši. Poznávat jeho učení. Denně s ním v modlitbě rozmlouvat. V konkrétním živote, mezi jinými vydávat o něm svědectví.

To všechno není lehké. Ale je nějaká vznešená věc anebo poslání lehké? Jen to může člověka naplnit štěstím, k čemu se dopracoval s velkou námahou.

Na cestu oklamání zvou Ježíšovi nepřátelé.

Rádi by zvlášť mladé lidi přesvědčili, že život s Ježíšem je jeden velký nesmysl, který je nikdy neudělá šťastnými. Žijte bez Ježíše! Žijte bez jeho morálky! Žijte pro svoje tělo! Tak a podobně volají ti, kteří chtějí mladé lidi zmanipulovat a ovládat.

Člověk by se měl stále ptát: Kdo je to, kdo mě chce ovlivnit? Co tím sleduje? Co získám, když se nechám ovlivnit? Co ztratím?

 Jen jeden člověk dokázal, že kdo stojí při něm, nic neztratí, ale získá. Je mnoho nabídek tothoto světa, ale získat může jen ten, kdo má a něčím je.

U Ježíše to neplatí – u něj a s ním může získat každý bez ohledu na to čím je a co má.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube