Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

13.4.2014 - Květná neděle

1. ČTENÍ Iz 50,4-7
Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.

2. ČTENÍ Flp 2,6-11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.

EVANGELIUM Mt 26,14-27,66
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše.


„Co mi dáte, když vám ho zradím?“ zní nabídka, s níž Jidáš přichází k velekněžím.
Jidáš rozhoduje, že Ježíše zradí, tj. vydá velekněžím a starším lidu. Oni rozhodují, že Ježíše vydají Pilátovi. Pilát rozhoduje, že Ježíše vydá luze, která ho má ukřižovat.
Určitě je každý z nás nad tímto činem pobouřen. Ale oprávněně?
Jak je možné, že se tak vzdělaní a fundovaní znalci mohli tak hluboce mýlit? Jako slepí vůdcové slepých zapomněli, že samou podstatou bohopocty je podrobit se Bohu, a oni se na¬opak snažili podrobit Boha sami sobě.
Ježíš přišel naplnit Zákon a Proroky. Židé však toto naplnění neakceptovali, protože už předem si nahradili Boha Abraháma, Izáka a Jakuba svým vlastním.

Každá představa Boha, do které jsou zakalkulovány naše vlastní podmínky, představy a požadavky a dokonce náš okamžitý osobní prospěch, je od samého začátku zcestná.
Bůh, kterého si člověk „optimalizuje“ podle vlastní koncepce, je bůh utvořený člověkem, a tedy falešnou modlou.

Člověk se učinil pánem života a smrti. Kam však spějí jeho „bohorovná“ rozhodnutí?
K jakému výsledku vede otázka: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“  Za co my jsme ochotni vyměnit Ježíše?
Rozhodnutí vydat Ježíše nemá jiný následek než zoufalství, bolest a smrt.
Na druhé straně vidíme opravdového Pána nad životem a smrtí, který se vzdává sebe sama a plně se vydává do rukou lidí.  Ježíš se neptá se: „Co mi dáte?“ Otázka, kterou klade on, zní: „Co vám mohu ještě dát?“


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube