Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

5.3.2014 - Popeleční středa

1. čtení Jl 2,12-18
Roztrhněte svá srdce, a ne šaty.

2. čtení 2Kor 5,20-6,2

Smiřte se s Bohem! Hle, teď je ta doba příhodná! 

Evangelium Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.


Popeleční středa je vždy výrazným mezníkem v roce. Není to svátek ani slavnost, je to běžný všední den uprostřed týdne. Snad tím více vyniká jeho obsah a výzva, která burcuje člověka a nenechává ho lhostejným.
V 1. čtení prorok Joel volá: „Roztrhněte svá srdce, a ne šaty! Nařiďte půst, zasvěťte obec.“ Důležitý je důvod: Protože velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem. Postěte se ode všeho, co Vám brání v prožití této radosti.

Sebezápor, ovládání je zápas o převahu duše nad tělem Ne proto, abych byl štíhlejší, abych byl zdravější atd, ale proto, abych se více nasměroval k Bohu

Sv. Pavel nám ve 2. čtení říká, že jsme Boží vyslanci. Tím větší nároky se na nás kladou. Čteme v novinách, že vyslanci a poslanci se těší ve společnosti imunitě, která je chrání před zákonnými po¬stihy v případě, že něco spáchají. V tom mají výhodu před druhými občany.
Tam, kde jde o vyslance Božího království, o nás samotné, nejsme chráněni žádnou imunitou, naopak, tím větší nároky se na nás kladou, tím větší dopad má každé naše selhání, nevěrnost, hřích. Proto ted' je pro nás ta doba příhodná, ted' je ten den spásy. Obraťme se a věřme evangeliu!"

Vrcholem jsou pak slova Ježíšova z Matoušova úryvku. Je tam třikrát řeč o pokrytectví v postu, modlitbě a při prokazování dobrodiní. Ano, pokrytectví může znehodnotit i tak ušlechtilý duchovní program, jaký nabízí postní doba.
Nemáme stavět na tom, jak nás vidí lidé, ale jak nás vidí Bůh. Nemáme se tvářit vážně a utrápeně.
Naopak, čím opravdověji se člověk postí a ovládá, tím více se nadlehčuje, osvobozuje a projasňuje celé jeho bytí. Tím více objevuje radost a světlo skutečné vnitřní svobody a Boží blízkosti.
Ať je tedy právě tento stav vnitřního světla a radosti jakýmsi barometrem toho, jak skutečně vážně tuto postní dobu bereme.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube