Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

2.3.2014 - 8. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 49, 14-15
Já na tebe nezapomenu! 

2. ČTENÍ 1 Kor 4, 1-5 

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. 

EVANGELIUM Mt 6, 24-34 

Nedělejte si starostí o zítřek. 


Je příliš mnoho lidí, kteří nemohou sehnat práci, je kolem nás mnoho lidí, kteří, aby se v práci udrželi, musí v ní trávit všechen svůj čas a domů se chodí jenom vyspat, je mnoho sociálně slabých rodin, které potřebují všechno, jenom ne káravé rady o ještě větším uskromnění se. Máme i takové lidi vyzývat, aby se nestarali a nezajímali se o to, jak se uživit? Ale Ježíš říká: Nedělejte si starosti o zítřek! Ani o to, zda bude co jíst, zda bude co pít, zda budeme mít co na sebe.

Jak bychom se mohli nestarat o takové věci! Apoštol Pavel píše v listu Fil 4, 6 „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ Důležité je tam to slovo: „netrapte se.“ Tedy starosti nemáme považovat za zbytečné, nemáme je házet za hlavu, starat se prostě máme a musíme. Ale nesmí nás utrápit. Nesmíme se jimi nechat spoutat a zotročit. Důvod, proč Ježíš říká: „nemějte starost“ je právě že v zájmu naší budoucnosti. Jestliže starosti ovládnou celou naši bytost, pak nás mohou pěkně paralyzovat, nebo zcela ochromit, svázat nám ruce, a tak paradoxně ohrozit naši budoucnost.

Starší pán po přijetí svátosti pomazání nemocných ukázal na obrázek na stěně a řekl: „Pane faráři, tenkrát jsem byl bohatý!“ Byla tam svatební fotografie. Tehdy byl mladý, zdravý, silný a měl pěkné vztahy. Nyní leží na posteli. Přestože má účet v bance naplněný, necítí se bohatý. Neboť jak píše Exupéry: „Největším bohatstvím člověka jsou lidské vztahy.“ Nemyslí se tím jen na vztah k ženě, mužovi, dětem, práci, zálibám, ale i na vztah k Bohu. Právě tento vztah anuluje chudobu i hmotné bohatství a obohacuje člověka i ve stáří.
Proto Ježíš před dvěma tisíci roky řekl: Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Upřednostňování Boha je celoživotní zápas. Nikdo nemůže říkat, že to má ve svém nitru tak zorganizované, že Bůh je prioritní, neboť každý se o to musí znovu a znovu pokoušet.
Mamon - bohatství i chudoba - nás mohou okrást o to nejdůležitější – o Boha a přátelství s ním.
V bohatství člověk nepřemýšlí o smyslu a konci svého života a v chudobě se mohu nechat zahltit přílišnými starostmi.
A právě před tím nás chce dnes Ježíš varovat, protože bychom kvůli starostem mohli ztratit to nejcennější – přátelství s ním a věčný život.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube