Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

2.2.2014 - Svátek Uvedení Páně do chrámu

PRVNÍ ČTENÍ Mal 3, 1 - 4
Přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte.

DRUHÉ ČTENÍ Žid 2, 14 - 18

Musel se ve všem připodobnit bratřím.

EVANGELIUM Lk 2, 22 - 40 

Moje oči uviděly tvou spásu.


Tento svátek je znám pod názvy "Očišťování Panny Marie" nebo také "Hromnice". Když se řekne Hromnice, nejspíše se nám vybaví obřad svěcení svící. Svíci si pak odnášíme domů na ochranu před nebezpečím – když si rozsvítíme svíčku, když se budeme něčeho bát, prý se nám nemůže nic stát. V tomto přesvědčení jako by se setkávaly dvě protichůdné věci - důvěra s pověrou. Důvěra, když si myslíme, že se nám nemůže nic zlého stát, a pověra, že od toho zla nás uchrání svíčka. Ona sama to nemůže dokázat, ale může to udělat Ten, jehož svíce představuje: náš spasitel (zachránce) Ježíš Kristus.

Proroctví svatého Simeona o Ježíšovi, že bude světlem pro všechny národy, si připomínáme dnes, na 40 den po Vánocích, tím způsobem, že se v našich kostelech žehnají svíce, které jsou symbolem Pána Ježíše. To znamená, že hořící svíce nám znázorňuji svým ohněm čtyři nádherné vlastnosti Pána Ježíše.
- Za prvé: oheň je pramenem světla.  Ježíš  nám svítí do našeho života svým slovem a svým příkladem. A tma světa nad ním nikdy nezvítězí, protože on řekl: "Já jsem s vámi až do skonání světa“.
- Za druhé: Oheň je pramenem síly. Všechny silné motory pozemských vozidel, lodí, letadel a vesmírných raket jsou poháněny silou ohně. A takovou naší silou v našem duchovním životě je Pán Ježíš. On řekl: „Beze mě nic udělat nemůžete. Jen kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší hojné ovoce“. A proto apoštol Pavel napsal: „Všechno můžu v tom, který mě posiluje“. Plností síly je pak Duch svatý
- Za třetí: Oheň je pramenem tepla.  Ježíš nám říká: „Zůstaňte v mé lásce,...aby moje radost byla ve vás, a aby vaše radost byla úplná.“
- K těm třem vlastnostem ohně si připomeňme ještě čtvrtou, nejkrásnější vlastnost hořící svíce. Ona tak intenzivně slouží lidem, že se při tom stále zmenšuje, sama se spaluje, sama se obětuje.
Stejně Pán Ježíš z lásky k nám obětoval svůj život. Přece on už před svou smrtí řekl: „Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život“. A při poslední večeři svou smrt na kříži ohlásil apoštolům těmito slovy: A „toto je moje tělo, které se obětuje za vás“. A „toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás“.

Tyto čtyři vlastnosti nám připomínají hořící svíce. Připomínají nám, že Pán Ježíš je naše světlo, naše síla, naše láska, a to až taková láska, že za nás obětoval svůj život.
A z tohoto zamyšlení se v našich srdcích může vytvořit náš osobní vztah k Pánu Ježíši, každý z nás může v tomto okamžiku říct: „Ty jsi moje světlo, ty jsi moje síla, ty jsi moje láska, ty jsi obětoval za mě svůj život. Posiluj mě, abych tě stále více miloval a abych se ti stával stále podobnější.“
Toto ať nám připomínají svíce, které si odnášíme domů a není špatné si je zapálit vždy, když nás bude z něčeho svírat strach, budeme mít z něčeho obavy.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube