Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

5.1.2014 - Slavnost Zjevení Páně

1. ČTENÍ Iz 60, 1-6

Hospodinova velebnost září nad tebou.  

2. ČTENÍ Ef 3, 2-3a. 5-6

Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.

EVANGELIUM Mt 2, 1-12

Přišli jsme od východu poklonit se králi.


Tři mudrce máme spojené pouze s tím, že přinesli narozenému Ježíši své dary. Ale Písmo nám o nich říká trochu něco jiného:
Mudrci se přišli poklonit – odevzdali své dary – odcházeli s radostí v srdci

- co je předmětem našeho klanění? a čím se liší od klanění se Bohu? Pokud jsou v našem životě důležité pozemské zájmy, jako moc, úspěch, peníze nebo rozkoš – pak se vlastně klaníme modlám, které nejsou v očích Božích více než prachem. Jsou to modly prázdné a prchavé, před kterými se člověk ohýbá a pokořuje a ztrácí tak svoji důstojnost.
I když se klaní Bohu, zůstává otrokem svých model.

- Pravé klanění osvobozuje a člověku propůjčuje vznešenost, velikost a důstojnost. Aby se takovým stalo, je třeba Pánu odevzdat své dary
- zlato - viditelné bohatství, tedy vše, co máme
- kadidlo - neviditelnou vůni, tedy vše, po čem toužíme
- myrhu - mast, která léčí a uchovává – tedy vše, čím jsme
Tím, že mu toto odevzdáme, mu dovolujeme, aby on byl tím, kdo to bude spravovat – aby byl tím, co mnohdy pouze ústy vyznáváme – naším Pánem. V jeho rukách budeme v bezpečí a i celý náš život.

- důsledkem našeho odevzdání a klanění bude radost v našem srdci a jako tři mudrci vykročíme jinou cestou ke svému domovu, který je v nebi.

Tři mudrci byli lidé, kteří hledali Boha, a tím našli i sami sebe. Jejich hledání nevyústilo k uspokojení zvědavosti, ale ke změně života a hlásání Božích skutků.

V tomto smyslu nás slavnost Zjevení Páně neboli svátek světla upozorňuje, že stejně jako oni, musíme urazit dlouhou a namáhavou cestu, mít před sebou hvězdu Božích znamení a  nechat za zády mnoho klamných světel, než dojdeme k poznání a hlavně uznání pravého světla, kterému se opravdu pokloníme současně s odevzdáním sebe sama.
Ať se nám to na jejich přímluvu podaří co nejdříve.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube